سفارش تبلیغ
صبا ویژن
 
آسمانها و زمین و فرشتگان و شب و روز برای سه کس آمرزش می طلبند :دانشمندان و دانشجویان و سخاوتمندان . [پیامبر خدا صلی الله علیه و آله]
 
امروز: چهارشنبه 99 اسفند 13